NOODSITUATIES BEHEREN

Noodsituaties beheren

Tijdens een noodsituatie is het belangrijk dat de crisis zo snel en zo goed mogelijk wordt aangepakt.

Door de procedures in het noodplan te respecteren, proberen we de gevolgen te beperken.

WAT DOET DE OVERHEID?

Als de noodsituatie het 'alledaagse' overstijgt, dan kondigt de betrokken overheid meestal een fase af waarbij een noodplan wordt geactiveerd. In zo'n plan staat beschreven wie er allemaal betrokken is, welke structuren moeten worden opgericht, op welke wijze men onderling gaat communiceren, enz.

 

Zo kan de gouverneur een provinciale fase afkondigen. Hij begeeft zich vervolgens naar het provinciaal crisiscentrum waar hij zich - samen met een team van specialisten -  een beeld vormt van de situatie, afweegt wat men het best kan doen en knopen doorhakt. Dit team noemt met het CC-Prov (Provinciaal CoördinatieComité). Zij buigen zich over de strategische kant van de noodsituatie en verzorgen de crisiscommunicatie.

Op het terrein bevindt zich net zo'n team van specialisten, zij houden zich bezig met de operationele gang van zaken. Dit orgaan noemt met de CP-Ops of CommandoPost Operaties.

Is er sprake van een gemeentelijke fase?

Check dan de website, facebookpagina en twitterfeed van de gemeente(n).

Is er een provinciale fase uitgeroepen? Dan communiceren we o.a. via deze kanalen:

  • www.crisislimburg.be (via een banner op de homepage)

  • facebook: @noodplanningencrisisbeheerlimburg

  • twitter: @Crisis_Limburg

WAT DOEN DE BEDRIJVEN?

Tijdens een noodsituatie zal een onderneming de procedures uit het intern noodplan volgen.

Daarin staan immers de maatregelen beschreven om de veiligheid van werknemers, bezoekers en omwonenden zo goed mogelijk te garanderen.

De organisatie die betrokken is bij een noodsituatie, kan gevraagd worden deel uit te maken van de CP-Ops en/of het CC. Op die manier kunnen zij als expert voor hun onderneming de nodige adviezen aanleveren.

WAT KAN JIJ DOEN?

Als je bij een noodsituatie betrokken bent, volg dan altijd de instructies van de hulpdiensten of coördinerende overheid. Zoek de officiële communicatiekanalen van jouw gemeente, provincie, politie en brandweer op voorhand op om er zeker van te zijn dat je steeds de juiste informatie ontvangt.