COVID-19 / CORONAVIRUS

FASE 3 EXITSTRATEGIE

Op woensdag 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan goedgekeurd. Deze fase zal ingaan vanaf 8 juni 2020. Het is de gunstige evolutie van de epidemie die deze versoepelingen mogelijk maken. Meer informatie via deze link.

FASE 2 EXITSTRATEGIE

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 13 mei een nieuwe reeks versoepelingen aangekondigd in het kader van de exitstrategie. Deze fase 2 gaat in op 18 mei (met uitzondering van de Vlaamse proefdag in het onderwijs die al op 15 mei wordt georganiseerd). Meer informatie over de concrete wijzigingen via deze link.

FASE 1B EXITSTRATEGIE

Op 6 mei is de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeengekomen om de maatregelen te bepalen die in de volgende fase wijzigen en/of afgebouwd worden. Deze fase 1B gaat in op 11 mei. Meer weten? Klik op deze link.

BEKENDMAKING EXITSTRATEGIE

De Nationale Veiligheidsraad van 24 april heeft de exitstrategie voor ons land vastgelegd. Die zal in fases verlopen. De eerste fase gaat in op 4 mei. Tot dan blijven alle huidige maatregelen onverminderd van kracht. Meer informatie via deze link.

VERLENGING MAATREGELEN TOT 3 MEI 2020

De Nationale Veiligheidsraad van 15 april heeft beslist om de geldende inperkingsmaatregelen bijkomend te verlengen tot en met 3 mei  april. Tevens werden er enkele aanpassingen voorzien, onder andere met betrekking tot de tuincentra en de doe-het-zelfzaken. Meer informatie via deze link.

VERLENGING MAATREGELEN TOT 19 APRIL 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.

VERSTERKTE MAATREGELEN VAN 17 MAART 2020

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd.

De genomen beslissingen zijn opnieuw het resultaat van een sterke samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die essentieel is voor het goede beheer van de huidige crisis. Iedereen is zich ervan bewust hoe moeilijk de hieronder opgesomde maatregelen zijn en in welke mate ze een impact zullen hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Maar de ernst van de situatie en de bescherming van de volksgezondheid maken deze opofferingen noodzakelijk.

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 19 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

(1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan;

 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);

 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.

 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

 

(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

 

(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).

 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.

 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.

 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten.

 

(4) Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

(5) Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 19 april verboden.

(6) Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Tot slot blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

 

Ook de maatregelen genomen op 12 maart blijven van kracht.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) via https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Ook het gratis telefoonnummer 0800.14.689 blijft bereikbaar (6-20 uur) om vragen te beantwoorden.

FEDERALE MAATREGELEN VAN 12 MAART 2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie.

 

De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied. Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. Zo wordt dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

 

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 19 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

 • De crèches blijven open.

 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

 

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;

 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;

 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;

 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;

 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

 

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

 

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen.

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wellicht roepen de genomen maatregelen een aantal vragen bij je op over jouw specifieke situatie. Via de link hieronder kan je wellicht een antwoord terugvinden. Staat het er nog niet bij? Nog niet alle vragen zijn door het kernkabinet behandeld. Neem regelmatig een kijkje voor een update.

WAT KAN JIJ DOEN?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen.

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Blijf thuis als je ziek bent.

 • Vermijd voorlopig om handen te geven, te kussen of te knuffelen bij een begroeting;

 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...).

 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het virus, maar kunnen het wel gemakkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en risicogroepen is af te raden.

 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn en hou voldoende afstand.

MEER INFO:

Formele bronnen:

Dienst noodplanning & crisisbeheer

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 23 80 13

noodplanning@limburg.be

© 2020 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.