DROOGTE & WATERGEBRUIK

Klik op de button

De zomer van 2018 stond bijna volledig in het teken van droogte. En dit heeft merkbaar sporen nagelaten... Verschillende instanties volgen de parameters inzake waterbeschikbaarheid op de voet op en trekken tijdig aan de alarmbel. Zo besloot gouverneur Herman Reynders, in overleg met de Limburgse 'droogte-partners' op 4/7/2019, dat een eerste maatregel zich opdrong.

CAPTATIE- EN RECREATIEVERBOD

Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan een captatieverbod instellen of opheffen.

Afgelopen zomer werden verschillende gedifferentieerde captatieverboden uitgevaardigd voor BEVAARBARE- en ONBEVAARBARE waterlopen.

 

Via het besluit van 10/10/2019 is het verbod om water te capteren uit ALLE ONBEVAARBARE waterlopen in Limburg OPGEHEVEN. De recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag motiveren de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De Droogtecommissie besliste daarenboven om af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van de waterlopen verbeterd. Toch blijft de situatie zorgwekkend. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen sprake van een structureel herstel.  Doordacht en spaarzaam omspringen met water blijft het basisprincipe.

Via de besluiten van 26/7/2019, 12/8/2019, 21/8/2019, 2/9/2019 en 6/9/2019 GELDT ER een captatieverbod in de provincie Limburg op vijf BEVAARBARE waterlopen: 

  • op het kanaal Bocholt-Herentals, 

  • op het kanaal naar Beverlo,

  • op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen,

  • op de Zuid-Willemsvaart en

  • op het Albertkanaal vanaf sluis Hasselt (kmpt. 50,5) tot sluis Kwaadmechelen (kmpt. 77,1).

 

Bovendien geldt er ook een verbod aan zachte recreatie.

 

Beide maatregelen kwamen er omwille van bevestigde stalen van TOXISCHE BLAUWALGEN.

Binnen een straal van 100m rond de drijflaag:

  • mag er niet langer water gecapteerd worden voor het besproeien van gewassen en voor drinkwater van vee;

  • mag geen enkele vorm van zachte recreatie meer plaats vinden. Pleziervaart is wel nog toegelaten.

 

Dit verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

 

Voor meer informatie over blauwalgen en de melding van (nieuwe) drijflagen: klik hier.

GELDIG

OPGEHEVEN

Dit verhaal heeft economische consequenties, met name voor land- en tuinbouw. Om de gevolgen voor deze sector te beperken, zijn er volgende alternatieven:

  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toestaan met uitzondering van de bepalingen in het besluit van 26/7/2019! Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je wel melding doen of een vergunning aanvragen al naargelang de benodigde hoeveelheid. Meer informatie hierover op de site van de Vlaamse Waterweg (klik hier).​​                                             

       OPGELET: vanaf 1/4/2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop vaste locaties worden uitgevoerd.

  • Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen, rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Je kan hiertoe een aanvraagformulier indienen via de site van Aquafin (klik hier). Na goedkeuring kan men terecht in de opengestelde zuiveringsinstallaties (klik hier). 

ALTIJD ZUINIG OMSPRINGEN MET WATER

Ook buiten een periode van verminderde waterbeschikbaarheid spring je best zuinig om met het beschikbare water. De volgende tips kunnen hierbij helpen: 

     - Neem liever een douche (50l) dan een bad (100l)

     - Gebruik een beker om je tanden te poetsen

     - Doe één grote afwas i.p.v. vijf kleintjes

     - Laat wasmachine of vaatwasser pas draaien als ze helemaal vol zitten

     - Bedek blote aarde met vb. gemaaid gras, zo creëer je een isolatielaagje voor de bodem

     - ...

Ook via Facebook bereikten ons in 2018 heel wat nuttige tips:

     Water recupereren (als drinkwater voor dieren of water voor planten/moestuin, enz.)

     - Zet een emmer water in de keuken: was groenten boven de emmer en vang er kookvocht in op

     - Vang vóór je in de douche stapt het koude water ook op in een emmer

     - Als je biologische zepen gebruikt, kan je tijdens het douchen ook recupereren voor beperkte doeleinden 

     - Laat het water dat je gebruikt om babyflesjes te steriliseren afkoelen en hergebruik

     - Laat het water uit de condensatiedroogkast afkoelen en hergebruik

     Water besparen

     - Douche samen met je kinderen

     - Verfris je aan de wastafel

     - Plaats kamerplanten minder in de zon

     

 Heb jij ook nog een goede tip? Laat het ons weten:         of

Goed

idee!

  • facebook noodplanning & crisisbehee