ELEKTRICITEITSSCHAARSTE

Elektriciteit. Een evidentie in ons dagelijks leven. En toch speelt er zich dagelijks een evenwichtsoefening af omdat het aanbod (productie en import) op elk moment gelijk moet zijn aan de afgenomen hoeveelheid (verbruik en export). En hoewel België over een efficiënt netwerk beschikt, blijven stroomonderbrekingen door plotse fenomenen of schaarste aan elektriciteit nog steeds mogelijk.

SCHAARSTE

Als er meer vraag naar elektriciteit is, dan er aanbod beschikbaar is, spreken we over elektriciteitsschaarste. Deze schaarste is 'voorspelbaar' en bij extreme nood treedt het afschakelplan in werking. Door het tijdelijk stopzetten van de bevoorrading bij eindafnemers in bepaalde gebieden van het land, kan zo het evenwicht hersteld wordt en voorkomen we een volledige instorting van het Belgische elektriciteitsnet (black-out).

Als volgt een aantal van de meest voorkomende vragen over schaarste en het afschakelplan.

Een volledig overzicht over deze thematiek kan je hier terugvinden (website FOD Economie).

Kies een categorie of zoek