WERKING EVALUEREN

werking evalueren

Een grondige evaluatie van wat er gebeurd is en hoe goed (of minder goed) de situatie werd beheerd, is tijdrovend. En toch is het belangrijk om - zowel voor een oefening als een reële noodsituatie - voldoende aandacht te schenken aan feedback.

De aandacht die we besteden aan evalueren, moet zorgen voor een efficiënter en effectiever optreden bij een volgende oefening of incident.

WAT DOET DE OVERHEID?

Na elke oefening en elke noodsituatie bevragen we de ervaringen van de personen die betrokken waren bij het incident. Daaruit blijkt al snel wat er minder goed liep en waar we nog aan moeten sleutelen. We kijken ook naar wat er wel goed liep, zo weten we welke procedures en afspraken werken.

Alle conclusies komen terecht in een evaluatierapport dat wordt vertaald in een concreet actieplan. Hiermee moet iedereen aan de slag om een volgende situatie (nog) doeltreffender aan te pakken.

WAT DOEN DE BEDRIJVEN?

Als er ondernemingen mee-oefenen met de overheid, dan worden zij automatisch betrokken bij de evaluatie. Ook zij gaan aan de slag met de verbeterpunten die eigen zijn aan de organisatie.

Bedrijven oefenen natuurlijk ook zonder de overheid, denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse evacuatie-oefening. Die evaluatie werkt op dezelfde manier.

WAT KAN JIJ DOEN?

Heb je in het donker je vluchtroute eens uitgetest?

Hopelijk ben je niet gestruikeld over een verdwaalde boekentas en vond je op de tast je huissleutels terug.

Lukte dit niet? Dan weet je alvast wat beter kan bij een volgende test... Veel succes!