GOUVERNEUR JOS LANTMEETERS

Sinds 1 september 2020 is Jos Lantmeeters gouverneur van de provincie Limburg.

 

De gouverneur heeft een aantal taken, waaronder veiligheidstaken als commissaris voor de federale regering. In brede zin maken ook noodplanning en crisisbeheer hier deel van uit.

Bij een crisis van een grotere omvang kondigt de gouverneur de provinciale fase af en leidt hij het provinciaal crisiscentrum. Samen met experten uit de nood- en veiligheidsdiensten beslist hij wat de volgende stappen zijn in de aanpak van de crisis.

Foto Jos Lantmeeters_edited.jpg

FEDERALE FASE

Wanneer er een nood- of crisissituatie ontstaat met een omvang die een beheer op federaal niveau vereist (hetgeen een ruimere inzet van middelen mogelijk maakt) of omdat de gevolgen van de noodsituatie de provinciegrenzen overstijgen, kan de federale fase worden afgekondigd. Het Nationaal Crisiscentrum neemt dan de leiding over, waarbij de federale nood- en interventieplannen in werking treden. Het is de beleidscel (soms ook het Federaal Coördinatiecomité of COFECO genoemd) die vanaf dan de noodzakelijke beslissingen neemt. De rol van de gouverneur beperkt zich dan tot het coördineren van de uitvoering. 

 

In het geval er met de crisis ook een gerechtelijk onderzoek gepaard gaat (bijvoorbeeld bij een terreuraanslag), bepaalt het Openbaar Ministerie (federaal parket) mee welke stappen er dienen te worden genomen en welke informatie er kan worden verspreid.   

Twee recente voorbeelden waarbij de federale fase werd afgekondigd, zijn de coronacrisis (maart 2020) en de zoekactie naar de gewapende militair (mei 2021). 

De gouverneur heeft ook een eigen website: www.gouverneurlimburg.be