FAQ INCIDENT

Kies een VRAAG of zoek

FAQ

Wat is er precies gebeurd?

Zijn de families van de slachtoffers reeds verwittigd?

Zijn er doden te betreuren? Zo ja, hoeveel?

Waar vond het incident plaats?

Zijn er gewonde slachtoffers? Zo ja, hoeveel?

Wat is de oorzaak van de ramp?

Gaat het om een terreurdaad?

Wat is de perimeter rond de locatie? Kan ik daar nog geraken?

Mag ik naar de school om mijn kind te halen?

Wie kan mij zeggen of mijn familie/kennis ok is?

Waar zijn de slachtoffers/geëvacueerden naartoe gebracht?

Waar kan ik terecht om niet gewonde slachtoffers/mijn kind af te halen?

Waar kan ik meer info krijgen?

Mag ik mijn woning verlaten?

Is de rook/het product/asbest schadelijk?

Welke voorzorgen moet ik nemen?

Waar kan ik schade melden?

Kan ik beroep doen op mijn verzekering?

Mag ik de groenten in mijn moestuin nog gebruiken?