Natuurbrand_edited.png

NATUURBRAND

HUIDIGE KLEURCODE: ORANJE

RISICO OP NATUURBRAND?

Wanneer een bos, weide, heidegebied... in zijn geheel of gedeeltelijk in brand staat, dan spreken we van een natuurbrand. De kans dat er bij ons een natuurbrand ontstaat, zeker in brandgevoelige periodes, is niet onbestaande. Zo brak er eind april 2021 nog een bosbrand uit in Hechtel-Eksel.

 

Het Agentschap Natuur en Bos schat dagelijks het risico op natuurbrand in. Hieraan worden vervolgens vier kleurcodes gekoppeld: groen, geel, oranje en rood. Deze kleurcodes worden per provincie bepaald.

WAT DOEN WIJ?

Samen met het Agentschap Natuur en Bos bepalen wij wanneer een nieuwe kleurcode van kracht wordt. Vervolgens brengen wij de noodcentrales en alle andere belanghebbenden (hulpdiensten, lokale overheden, natuurverenigingen, enz.) op de hoogte van de wijziging. Ook informeren wij de burgers over de kleurcodes via onze website en facebook-pagina.

WAT KAN JIJ DOEN?

Vóór een incident:

WIST-JE-DATJE

Wat houden de kleurcodes precies in?

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

GEEL: Gevaar. 
De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.

Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam.

ROOD: Acuut hoog gevaar. 
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Tijdens een incident:

  • Bel meteen het noodnummer 112 en beschrijf de locatie.

  • Verlaat het gebied meteen. Wandel in de richting die haaks staat op de windrichting.

WELKE GEZONDHEIDSRISICO'S ZIJN HIERAAN VERBONDEN?

Door de vlammen en rook die met een natuurbrand gepaard gaan, bestaat er een kans op brandwonden, ademhalingsmoeilijkheden en zelfs rookvergiftiging.

MEER INFO