INLEIDING

Je hele hebben en houden verwoest zien als gevolg van overstromingen door hevige onweersbuien...

Of je appartement in het holst van de nacht moeten verlaten omdat een brand het gebouw in lichterlaaie zet.

Daar sta je dan, opgeschrikt en verward in pyjama zonder je GSM...

Aan deze scenario's denk je liever niet teveel. Toch is het belangrijk om goed voorbereid te zijn zodat je de gevolgen zoveel als mogelijk beperkt.

Ook de gouverneur en zijn dienst Noodplanning & Crisisbeheer bereiden zich voor op schijnbaar onvoorziene gebeurtenissen om - als het zich toch voordoet - snel te kunnen reageren en ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. Die voorbereiding gebeurt volgens een bepaalde cyclus.

NOODPLANNING

Het doel van noodplanning is om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op onvoorziene beproevingen, zodat wat onbeheersbaar lijkt, toch weer in goede banen kan worden geleid.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid in deze materie. Samen met de interventiediensten, de bedrijven en met jou geven we invulling aan dit concept.

In grote lijnen is noodplanning opgebouwd uit de volgende stappen:

pijpleidingen, risico's identificeren
plannen uitwerken
oefeningen organiseren