NOODPLANNING

Het doel van noodplanning is om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op onvoorziene beproevingen, zodat wat onbeheersbaar lijkt, toch weer in goede banen kan worden geleid.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid in deze materie. Samen met de interventiediensten, de bedrijven en met jou geven we invulling aan dit concept.

In grote lijnen is noodplanning opgebouwd uit de volgende stappen:

Dienst noodplanning & crisisbeheer

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 23 80 13

noodplanning@limburg.be

© 2020 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.