mick-truyts-x6WQeNYJC1w-unsplash-centraleantwerpen--.png

NUCLEAIR
RISICO

NUCLEAIR RISICO?

In ons land bevinden zich vijf nucleaire sites. De bekendste zijn de kerncentrales van Doel (foto hierboven) en Tihange. Daarnaast zijn er het Studiecentrum voor Kernenergie (Mol), Belgoprocess (Dessel) en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (Fleurus). Er bevinden zich ook twee nucleaire installaties net buiten onze landsgrenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk).

Elk van deze installaties wordt aan strenge reglementering en controles onderworpen, en staat onder toezicht van gespecialiseerde (inter)nationale organisaties zoals het FANC.

De kans dat er zich een nucleair incident voordoet is zeer klein, maar niet onbestaande. De impact ervan kan ook zeer groot zijn. Daarom worden tal van preventieve maatregelen genomen om het risico te vermijden of om de impact ervan te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het nationale noodplan dat dient als voorbereiding op een eventueel nucleair ongeval en het beheersen van de crisissituatie die daar op volgt.

WAT DOEN WIJ?

Omdat er zich in onze provincie geen nucleaire sites bevinden, bestaat onze taak er vooral in om inwoners te informeren over de risico’s die verbonden zijn aan kernenergie en aan te geven wat zij moeten doen in het geval er zich een incident voordoet. Verder is voorzien dat bij een daadwerkelijke activatie van het nationale noodplan ook het provinciale niveau mee ingeschakeld wordt in het beheersen van de crisissituatie.

WIST-JE-DATJE

Wat is achtergrondstraling?

Elke inwoner op onze planeet ontvangt voortdurend straling die afkomstig is van natuurlijke bronnen: het heelal, de zon of stoffen aanwezig in de aardbol. Dit noemt men natuurlijke achtergrondstraling.

 

Daarnaast bestaat er ook kunstmatige achtergrondstraling, die hoofdzakelijk afkomstig is van geneeskundige onderzoeken (bijv. röntgenfoto’s). In beide gevallen gaat het over zeer minimale hoeveelheden, die niet te vergelijken zijn met de hoeveelheid straling die kan vrijkomen bij een nucleair incident.

WAT KAN JIJ DOEN?

Vóór een incident:

  • Informeer je via www.nucleairrisico.be.

  • Schrijf je in op BE-Alert om snel op de hoogte te worden gebracht.

  • Volg onze Facebook-pagina.

Tijdens een incident:

  • Ga naar binnen om te schuilen. Denk ook aan je huisdieren.

  • Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters af. Schakel het ventilatiesysteem uit indien je woning hiermee is uitgerust.

  • Kinderen laat je op school. Zij volgen dezelfde aanbevelingen.

  • Volg het nieuws via de media.

  • Vermijd te bellen om het telefoonnetwerk niet te overbelasten. Gebruik sms of een chat-app om familie en vrienden te verwittigen.

  • Volg de richtlijnen van de overheid. Soms kan een evacuatie nodig zijn.

Na een incident:

  • Volg de aanbevelingen van overheden op m.b.t. het gebruik van water en voedingsmiddelen (vb. groenten uit de tuin, koemelk,...) afkomstig uit de impactzone.

WELKE GEZONDHEIDSRISICO'S ZIJN HIERAAN VERBONDEN?

Blootstelling aan een verhoogde dosis straling kan leiden tot verschillende aandoeningen, waaronder verschillende soorten kanker. De straling beschadigt immers de cellen van het lichaam. Bij een radioactieve uitstoot in de lucht, het water of de bodem, bestaan er twee vormen van blootstelling: besmetting of bestraling.

Bij besmetting zijn er radioactieve deeltjes op je huid of kleding terechtgekomen (uitwendig) of heb je ze ingeademd of ingeslikt (inwendig). Bij bestraling heb je geen rechtstreeks contact met radioactieve deeltjes, maar stralen deze vanop afstand op je lichaam. In beide gevallen kan je jezelf het beste beschermen door te schuilen.

MEER INFO