PARTNERS

Alleen kunnen we een noodsituatie nooit de baas.

 

Zowel op het terrein als in een crisiscentrum zorgt een team van mensen er samen voor dat de volledige puzzel in elkaar valt en dat de best mogelijke beslissingen genomen worden.

Naast specifieke partners die 'risicogebonden' zijn, werken we altijd samen met de 5 disciplines:

1

HULPVERLENINGSOPERATIES

BRANDWEER, CIVIELE BESCHERMING

2

MEDISCHE, PSYCHOLOGISCHE,

EN SANITAIRE HULPVERLENING

ZIEKENHUIZEN, AMBULANCEDIENSTEN,

KRUISVERENIGINGEN, ENZ.

Personen redden, goederen beschermen,
bron bestrijden, enz.

3

POLITIE VAN DE PLAATS

VAN DE ONDERSTEUNING

LOKALE POLITIE, FEDERALE POLITIE

Opvang, verzorging en transport van

slachtoffers, nazorg, enz.

4

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

TECHNISCHE DIENSTEN, CIVIELE BESCHERMING,

DEFENSIE

Perimeters instellen, waken over de openbare

orde, evacueren, enz.

5

COMMUNICATIE

COMMUNICATIEDESKUNDIGEN

Ter beschikking stellen van mensen en materiaal.

Communiceren naar alle doelgroepen (inwoners, betrokkenen, overheden...), pers opvangen en informeren, enz.