Beschermlaag 5 - Ventilatie


Aangezien het coronavirus via de lucht wordt verspreid, spelen ventilatie en verse lucht een cruciale rol bij het beperken van het risico op besmetting. Dit is zo voor alle binnenruimten waar mensen samenkomen, ook thuis. Ventileer en verlucht daarom voldoende je binnenruimten, zeker wanneer je bezoek ontvangt!