Tweede studiedag achter de rug!

Vandaag vond onze tweede studiedag plaats, ditmaal specifiek gericht op de lokale noodplanningscoördinatoren. In de voormiddag werd er een interessante uiteenzetting verzorgd door Bert Hertenweg van het Crisiscentrum. De namiddag ging van start met een presentatie over oefeningen door onze eigen collega Robine Laurijssen, waarna ten slotte de deelnemers zich geplaatst hebben in een gemeentelijk coördinatiecomité in de vorm van een tafeloefening. We willen alle aanwezigen, sprekers en begeleiders bedanken voor de aangename studiedag!