Update wateroverlast 16/07 15u00


De situatie is gestabiliseerd, maar we vragen iedereen om waakzaam te blijven. De debieten op de Maas zijn in Wallonië aan het dalen. In de komende uren zullen ook de debieten in de Maasgemeenten verder stroomafwaarts deze trend volgen. Zowel voor mensen die verplicht moesten evacueren als zij die vrijwillig geëvacueerd zijn, raden we aan om te luisteren naar de aanbevelingen van de lokale besturen. Zij zullen jullie informeren zodra het veilig is om terug huiswaarts te keren. Ons advies blijft: hou het veilig en neem geen onnodige risico’s.


Bedankt aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen! De mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep tot evacuatie, de solidariteit en de blijvende inzet van onze lokale besturen en de hulpdiensten. Voor informatie over psychosociale hulp, surf naar https://slachtofferzorg.be/overstromingen-juli-2021 en voor tips bij overstromingen naar https://www.vmm.be/tips/tips-bij-overstromingen.