PUBLIEKSCONSULTATIE BNIP SEVESO

BNIP SEVESO

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, vb. chemische fabrieken of opslagplaatsen voor vuurwerk. De provincie Limburg telt ongeveer 40 Sevesobedrijven, verdeeld over twee categorieën: hogedrempel en lagedrempel.

Elke provincie is wettelijk verplicht om voor elk hogedrempelbedrijf een bijzonder nood- en interventieplan of BNIP op te stellen. Zo'n plan bevat de procedures en richtlijnen om de gevolgen van een noodsituatie in zo'n bedrijf te beperken.

PUBLIEKSCONSULTATIE

Europa legt de lidstaten op om het betrokken publiek inspraak te geven in de ontwerpfase van deze BNIP. Dit gebeurt onder de vorm van een consultatieprocedure, waarbij de ontwerpplannen ingekeken en bemerkingen achtergelaten kunnen worden. De gouverneur is vervolgens verplicht om met deze bemerkingen aan de slag te gaan.

AANKONDIGING CONSULTATIE MAART-APRIL 2019

Vanaf 15 maart 2019 tot en met 15 april 2019 zullen er twee ontwerp-BNIP ter consultatie worden voorgelegd te Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, iedere werkdag van 10u tot 12u. Bemerkingen kunnen worden overgemaakt aan de dienst Noodplanning en Crisisbeheer, ten laatste op 15 april om 12u. 

De twee ontwerp-BNIP handelen over het Seveso-risico bij volgende bedrijven:

 

Het betrokken publiek betreft iedere persoon die zich in de noodplanningszone kan bevinden. De noodplanningszones zien er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAGAZ BELGIUM

VAN RAAK TRADING

Voor meer informatie kan je steeds terecht via 011 28 80 15 of noodplanning@limburg.be .

Dienst noodplanning & crisisbeheer

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 23 80 13

noodplanning@limburg.be

© 2020 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.