PUBLIEKSCONSULTATIE BNIP SEVESO

BNIP SEVESO

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, vb. chemische fabrieken of opslagplaatsen voor vuurwerk. De provincie Limburg telt ongeveer 40 Sevesobedrijven, verdeeld over twee categorieën: hogedrempel en lagedrempel.

Elke provincie is wettelijk verplicht om voor elk hogedrempelbedrijf een bijzonder nood- en interventieplan of BNIP op te stellen. Zo'n plan bevat de procedures en richtlijnen om de gevolgen van een noodsituatie in zo'n bedrijf te beperken.

PUBLIEKSCONSULTATIE

Europa legt de lidstaten op om het betrokken publiek inspraak te geven in de ontwerpfase van deze BNIP. Dit gebeurt onder de vorm van een consultatieprocedure, waarbij de ontwerpplannen ingekeken en bemerkingen achtergelaten kunnen worden. De gouverneur is vervolgens verplicht om met deze bemerkingen aan de slag te gaan.

AANKONDIGING CONSULTATIE SEPTEMBER 2018

Vanaf 1 september 2018 tot en met 30 september 2018 zullen er vier ontwerp-BNIP ter consultatie worden voorgelegd te Gemeentebestuur Tessenderlo, Markt 15A, 3980 Tessenderlo, iedere werkdag van 10u tot 12u. Bemerkingen kunnen worden overgemaakt aan het gemeentebestuur ten laatste op 5 oktober 2018 om 12u. 

De vier ontwerp-BNIP handelen over volgende bedrijven:

Het betrokken publiek betreft iedere persoon die zich in de noodplanningszone kan bevinden. De noodplanningszones zien er als volgt uit:

 

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht via 011 28 80 13 of noodplanning@limburg.be .

Geel: Borealis, Beringen

Blauw: Chevron Philips, Beringen

Groen: Ecolab, Tessenderlo

Roze: Chevron Philips, Tessenderlo

Dienst noodplanning & crisisbeheer

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 23 80 13

noodplanning@limburg.be

© 2020 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.