SEVESO

WAT IS EEN SEVESOBEDRIJF?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan chemische fabrieken of opslagplaatsen voor vuurwerk. De provincie Limburg telt ongeveer 42 Sevesobedrijven, verdeeld over twee categorieën: hogedrempel en lagedrempel. De hoeveelheid aanwezige chemische stoffen bepaalt tot welke categorie het bedrijf hoort.

​Deze Seveso-ondernemingen zijn onderworpen aan een strikte reglementering en worden regelmatig geïnspecteerd. Het risico op een zwaar industrieel ongeval in zo’n bedrijf is dus vrij beperkt. Een eventueel ongeval met gevaarlijke producten kan evenwel ernstige gevolgen voor de omwonenden en het milieu met zich meebrengen. Daarom is het wettelijk verplicht om voor elk hogedrempelbedrijf een bijzonder nood- en interventieplan (vaak afgekort tot BNIP) op te stellen. Zo'n plan bevat de procedures en richtlijnen om de gevolgen van een noodsituatie zo goed mogelijk te beperken.

WIST-JE-DATJE

Van waar komt de naam Seveso?

De benaming “Seveso” verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in 1976 nabij de stad Seveso in Noord-Italië heeft voorgedaan. Naar aanleiding van die ramp zijn Europese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheids­voorschriften en beschermingsmaatregelen voor de betrokken onderne­mingen vastleggen.

WAT DOEN WIJ?

Onze dienst staat in voor de ondersteuning van deze bedrijven in de opmaak van hun plannen en de afstemming met de hulpdiensten. Ook volgen wij de plannen op, organiseren wij diverse oefeningen en zorgen we indien nodig voor bijsturing. Zo proberen de wij samen met de bevoegde over­heden en ondernemers eventuele gevolgen voor de inwoners en het milieu te beperken, en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op de aanpak van incidenten indien die zich toch zouden voordoen.

WAT KAN JIJ DOEN?

Vóór een incident:

 • Ga na of er een Sevesobedrijf in jouw omgeving is. Check het hier.

 • Informeer je via www.seveso.be.

 • Schrijf je in op BE-Alert om snel op de hoogte te worden gebracht van een incident in jouw buurt.

 • Volg onze Facebook-pagina.

Tijdens een incident:

 • Ga naar binnen om te schuilen. Denk ook aan je huisdieren.

 • Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters af. Schakel het ventilatiesysteem uit indien je woning hiermee is uitgerust.

 • Kinderen laat je op school. Zij volgen dezelfde aanbevelingen.

 • Volg het nieuws via de media.

 • Vermijd te bellen om het telefoonnetwerk niet te overbelasten. Gebruik sms of een chat-app om familie en vrienden te verwittigen.

 • Volg de richtlijnen van de overheid. Soms kan een evacuatie nodig zijn.

Na een incident:

 • Volg de aanbevelingen van overheden op m.b.t. het gebruik van water en voedingsmiddelen (vb. groenten uit de tuin, koemelk,...) afkomstig uit de impactzone.

WELKE GEZONDHEIDSRISICO'S ZIJN HIERAAN VERBONDEN?

De gevaarlijke stoffen of toxische uitstoot die ontstaan na een incident in een Seveso-bedrijf kunnen uiteenlopende effecten hebben. Denk aan intoxicatie, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, in- en uitwendige verwondingen (luchtwegen, huid, enz). In de meeste gevallen zal dit gebeuren door rechtstreeks contact met de stoffen (bijv. gaswolk) maar het kan ook via water- of bodemverontreiniging.

MEER INFO