SEVESORISICO

WAT IS EEN SEVESOBEDRIJF?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, vb. chemische fabrieken of opslagplaatsen voor vuurwerk. De provincie Limburg telt ongeveer 42 Sevesobedrijven, verdeeld over twee categorieën: hogedrempel en lagedrempel.

Elke provincie is wettelijk verplicht om voor elk hogedrempelbedrijf een bijzonder nood- en interventieplan of BNIP op te stellen. Zo'n extern noodplan bevat de procedures en richtlijnen om de gevolgen van een noodsituatie in zo'n bedrijf te beperken. Daar bovenop heeft elke instelling ook nog een intern noodplan en zorgt de brandweer voor een gedegen interventiedossier.

Uitgebreide informatie over het Sevesorisico vind je op de website www.seveso.be.

WAT KAN JIJ DOEN BIJ EEN SEVESO-NOODSITUATIE?

Vóór

  • Ga naar of er een Sevesobedrijf in jouw omgeving is. Check het hier.

  • Informeer je via www.seveso.be 

  • Schrijf je in op BE-Alert om snel op de hoogte te worden gebracht.

Tijdens

Als je een bericht ontvangt van BE-Alert of een zichtbare wolk komt jouw richting uit

  • Wandel weg via een route haaks op de windrichting.

  • Ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw. Schuilen is steeds je eerste reflex!

  • Sluit ramen en deuren en zet ventilatie af (en roosters dicht).

  • Luister/kijk naar de (sociale) media en volg de aanbevelingen van de overheid.

  • Vermijd telefoneren om het netwerk niet te overbelasten. Gebruik bij voorkeur sms , internet of sociale media om familie of vrienden te verwittigen.

  • Als er toch overgegaan wordt tot evacuatie, volg dan de instructies van de hulpdiensten en verzamel enkel persoonlijke spullen.

Na

  • Volg de aanbevelingen van overheden op m.b.t. het gebruik van water en voedingsmiddelen (vb. groenten uit de tuin, koemelk,...) afkomstig uit de impactzone.

Dienst noodplanning & crisisbeheer

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 23 80 13

noodplanning@limburg.be

© 2020 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.